Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Realiści, realizm, realność.
W stulecie śmierci Bolesława Prusa

I dzień (sala im. Adama Mickiewicza (144), Pałac Staszica PAN, ul. Nowy Świat 72)

Bolesław Prus i czytanie rzeczywistości

9.30 Rozpoczęcie sesji

9.40-10.40

Janusz Kostecki (Warszawa) Cenzura obyczajowa w drugiej połowie XIX wieku a możliwości opisu rzeczywistości

Bartłomiej Szleszyński (Warszawa) Bolesław Prus a Polaków problem z realizmem. O tym, co realistyczne, prawdziwe i prawdopodobne

Elżbieta Flis (Lublin) Odczynianie uroków, czyli Supiński kontra Mickiewicz (rzecz o "Omyłce" Bolesława Prusa)

10.40 – 11.00 Przerwa

11.00 – 12.20

Maciej Gloger (Bydgoszcz) Szyfry realizmu. Wątek słowianofilski "Lalki" Bolesława Prusa

Agata Grabowska-Kuniczuk, Agnieszka Bąbel (Warszawa) W poszukiwaniu pierwowzoru Wokulskiego. Między prawdą a fikcją – wspomnienia rodzinne Leokadii Korwin-Pawłowskiej

Wacław Forajter (Katowice) Paryż Maxime’a Du Campa w oczach Stanisława Wokulskiego

Mikołaj Golubiewski (Berlin) Magnetyczny realizm. Okulocentryzm w "Lalce" (komunikat)

12.40 – 13.40 Dyskusja

13.40 – 15.00 Przerwa

15.00 – 15.40

Paweł Tomczok (Katowice) Ekonomia w "Powracającej fali" Bolesława Prusa

Łukasz Milenkowicz (Katowice) Wokulski – zanikający pośrednik peryferyjnego kapitalizmu (komunikat)

15.40 – 16.00 Przerwa

16.00 – 17.00

Magdalena Rumińska (Neapol) Jaki realizm? Modele rzeczywistości w ujęciu Bolesława Prusa i Giovanniego Vergi

Ewa Ihnatowicz (Warszawa) Realia Prusa i Kraszewskiego

Jolanta Sztachelska (Białystok) Narracje dziecięce Bolesława Prusa

17.00 – 18.00 Dyskusja

II dzień (sala im. Adama Mickiewicza (144), Pałac Staszica PAN, ul. Nowy Świat 72)

Percepcja, reprezentacja, konstrukcja

9.30-11.10

Grażyna Borkowska (Warszawa) Realizm powieści dziewiętnastowiecznej. Nowsze koncepcje

Barbara Bobrowska (Warszawa) "Wielka szyba" – percepcja, reprezentacja, kreacja

Tomasz Sobieraj (Poznań) Prawda na scenie, czyli o jeszcze jednym wymiarze realizmu w ujęciu Bolesława Prusa

Ewa Paczoska (Warszawa) Tajemnice konstrukcji. Dramatyzm i dramatyzacja (Bolesław Prus – Henry James)

Cezary Zalewski (Kraków) Mankamenty realistycznego malarstwa w ujęciu Bolesława Prusa

11.10 – 11. 30 Przerwa

11.30 – 12.50

Dawid Maria Osiński (Warszawa) Realizm wyliczony? Prusa algorytmiczne teorie bytu, kompozycji i języka ("Notatki o kompozycji” i nie tylko)

Sylwia Karpowicz-Słowikowska (Gdańsk) "Las, w którym widać tylko pojedyncze drzewa, a nie widać... lasu"? O powieści realistycznej w poemacie realistycznym. Bolesława Prusa "Słówko o krytyce pozytywnej"

Ireneusz Gielata (Bielsko-Biała) Obrazy czy wyrazy? – Prusa rozważania między znakiem a rzeczą

Przemysław Pietrzak (Warszawa) Felieton w "Lalce": genologia a efekt rzeczywistości

12.50 – 13.10 Przerwa

13.10 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 15.00 Przerwa

Konteksty realizmu

15.00 – 16.00

Tadeusz Budrewicz (Kraków) Po pierwsze – nie gorszyć. Etyczny kontekst realizmu w krytyce konserwatywnej

Marian Płachecki (Warszawa) Stereotyp i poczucie rzeczywistości w pismach Bolesława Prusa

Marcin Dzikowski (Warszawa) Stanisława Brzozowskiego mimesis życia (komunikat)

16.00 – 16.20 Przerwa

16.20 – 17.00

Dariusz Trześniowski (Radom) Realizm magiczny? O "Placówce" Bolesława Prusa

Anna Barcz (Warszawa) Realność ekosystemu w "Placówce"

17.00 – 17.45 Dyskusja

III dzień (Biblioteka ILP im. Wacława Borowego, Wydział Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, I piętro)

Transformacje realizmu

9.30-10.50

Jakub Malik (Lublin) Czy realista może mieć duszę? Transcendencja a uniwersum tekstowe utworów realistycznych – casus Prus. Apologia

Marek Pąkciński (Warszawa) Warstwy zwierciadła. Poszerzanie wzorca realizmu w literaturze schyłku XIX wieku

Izabela Poniatowska (Warszawa) Powieść niedojrzałego realizmu. Pakt z rzeczywistością w polskiej powieści popularnej drugiej połowy XIX wieku

Joanna Mrowcewicz (Warszawa) Czwarty wymiar realności – w "Głuchej przestrzeni" Stefana Grabińskiego (komunikat)

10.50 – 11.10 Przerwa

11.10 – 12.10

Filip Mazurkiewicz (Katowice) Stopień zero pisania a realizm Bolesława Prusa

Lena Magnone (Warszawa) Virginia Woolf i freudowski masterplot

Konrad Niciński (Warszawa) Długi cień Prusa nad Warszawą: Wiech, Zambrzycki, Tyrmand

12.10 – 12.30 Przerwa

12.30 – 13.50

Zofia Mitosek (Warszawa) Transformacje realizmu (od pozytywistów do postmodernistów)

Hanna Gosk (Warszawa) O czym dziś mówi polska (ambitna) realistyczna opowieść

Marta Czemarmazowicz (Warszawa) Mimesis Michała Witkowskiego (komunikat)

Łukasz Wróbel (Warszawa) Na moście, teraz… (Simmel, Cassirer, Troczyński)

13.50 – 14.20 Dyskusja

14. 20 Zamknięcie sesji
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001