Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje Katarzyny Wojewódzkiej

Artykuły:

Popularny motyw jako nośnik treści wypartych społecznie – o sposobie funkcjonowania motywu „żółtego niebezpieczeństwa” w powieści „Nienasycenie” S. I. Witkiewicza [w:] Polska literatura wysoka i popularne 1864 – 1918. Dialogi i inspiracje, pod red. I. Koczkodaj, K. Lesicz – Stanisławskiej i A. Wietechy, Wyd. Polonistyki UW, Warszawa 2011, s. 113 – 126;

„Wśród nocy dziwnej, niepojętej ocknę się nagle w innym świecie” – kłopot z uchwyceniem przeczuwanej tożsamości. O poszukiwaniach i próbach odtwarzania tożsamości własnej podmiotowości na przykładzie prozy S. I. Witkiewicza [w:] Pamięć modernizmu, pod red. M. Gorczyńskiego i M. Mordarska, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s.53 – 68;

„Zużyte wszystko, słów miazga nie cieknie I nie spowija grozy dawnych diabłów” – hermeneutyka literackich poszukiwań S. I. Witkiewicza na przykładzie wybranych tekstów [w:] Wymiary powrotu w literaturze, pod red. M. Garbacika, P. Kawuloka, A. Nowakowskiego, N. Palich i T. Surdykowskiego, Wyd. Libron, Kraków 2012, s. 85 – 90;

„Żywych jaszczurów napiętnowane mordy” czyli S. I. Witkiewicza teoria kulturowej ewolucji na przykładzie „potwornych” rysunków i portretów typu C, D, E [w:] Potwory – hybrydy – mutanty. Pogranicza ludzkiej natury, pod red. O. Knapek, R. Koziołka, J. Soćko, Wyd. FA-art, Katowice 2012, s. 252 -261;

„Duch w naszych myślach także stał się ciałem” – Leśmianowska fenomenologia percepcji w ujęciu M. Merlau – Ponty’ego [w:] Leśmian nowoczesny i postnowoczesny, pod red. B. Grodzkiego i D. Trześniowskiego, Wyd. UTH, Radom 2012;

Naród jako skarbnica i kontestator tradycji, „Przegląd Humanistyczny” nr.2 (431), Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 138 – 140.
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001