Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Powstanie Styczniowe w literaturze i sztuce

Środa, 16 października 2013

Cz. I godz. 9.30-11.30.

1. Otwarcie konferencji,

2. dr Ewa Tierling-Śledź (US) 150. rocznica powstania styczniowego w polskich tygodnikach opinii (styczeń 2013),

3. dr hab. Grzegorz Bąbiak (UW) Pierwsi męczennicy wolności. Pięciu poległych w literaturze i malarstwie polskim,

4. prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (UP Kraków) „Krwią rdzawiona” wierszowana kronika roku 1863 (Jakuba Zakrzewskiego),

5. mgr Anna Maria Bauer (Warszawa) Fenomen czarnej biżuterii,

6. prof. dr hab. Kwiryna Handke (IS PAN) Portrety Romualda Traugutta słowem kreślone,

7. dyskusja.


11.30-11.45 przerwa kawowa.


Cz. II godz. 11.45.

1.dr Anna Milewska-Młynik (Muzeum Niepodległości) Obrazy Aleksandra Sochaczewskiego – prawdy i fikcje,

2. dr Tomasz Pruszak (Muzeum Historyczne m. st. Warszawy) Powstanie styczniowe w życiu, twórczości i działalności kombatanckiej Ludomira Benedyktowicza (1848-1926),

3. dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości) Zapiski weteranów powstania 1863 roku świadectwem zaangażowania i pamięci,

4. dr hab. Anna Kieżun prof. UwB (UwB) Las jako krajobraz, bohater, świadek i kronikarz powstania styczniowego,

5. dyskusja.


13.15-13.45 zwiedzanie wystawy Gorzka chwała. Cieniom Stycznia 1863


13.45-15.00 Przerwa obiadowa.


Cz. III godz. 15.00-18.00 (obrady w dwóch salach i na górnym westybulu).

A. sala kinowa.

1. prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (UMK) Polityczne wiersze Cypriana Kamila Norwida,

2. dr Aleksandra Budrewicz (UP Kraków) Obrazki z 1863 r. w Polsce na łamach „Alle the Year Round” Ch. Dickensa,

3. dr hab. Jakub Malik, prof. KUL (KUL) Dawny ja i ja nowy. Powstanie styczniowe Bolesława Prusa. Przybliżenia,

4. dr Mirosława Radowska-Lisak (UMK) „Niedobre wspomnienia wielce drażliwych okoliczności”. Echa powstania styczniowego w prozie Adolfa Dygasińskiego,

5. dr hab. Bogdan Burdziej, prof. UMK (UMK) Powstanie styczniowe w poezji Marii Konopnickiej,

6. dr hab. Beata Obsulewicz prof. KUL (KUL) Powstanie styczniowe w małych prozach Władysława Sabowskiego,

7.dr hab. Magdalena Sadlik (Podhalańska Państwowa Szkoła Zawodowa Nowy Targ) „Z kłębami dymu ulatywała ojczyzna”. Dramat straconych nadziei w „Pożarach i zgliszczach” Marii Rodziewiczówny,

8. mgr Marcin Dzikowski (UW) Trzy zbuntowane Warszawy. Słowacki – Grottger – Brzozowski,

9. dyskusja.

B. sala konferencyjna.

1. dr hab. Magdalena Saganiak prof. UKSW (UKSW) Relacja o powstaniu. Powstanie styczniowe jako doświadczenie tych, którzy w nim nie uczestniczyli,

2. dr hab. Stanisław Cygan (UJK) Językowe wykładniki cierpienia fizycznego w „Wiernej rzece” Stefana Żeromskiego,

3. dr hab. Jadwiga Zacharska (Warszawa) Epizody powstania w prozie Tadeusza Micińskiego,

4. ks. dr Stefan Radziszewski (WSD Kielce, UJK), ks. dr Henryk Jagodziński (Sekretariat Stanu, Stolica Apostolska) Dramat dyktatora w „Dyktatorze” Juliusza Żuławskiego,

5. dr Elżbieta Flis-Czerniak (UMCS) Kruki, wrony i mściciele. O utworach powstańczych Stefana Żeromskiego,

6. dr hab. Grażyna Legutko (UJK) Legenda Stycznia w biografii i publicystyce Gustawa Daniłowskiego,

7. dr Barbara Olech (UwB) Powstanie styczniowe w twórczości Marii Grossek-Koryckiej,

8. dyskusja.

C. górny westybul.

1. dr Jacek Rozmus (UP im. KEN Kraków) Rok 1863 w prozie żołnierzy Wielkiej Wojny,

2. dr hab. Hanna Ratuszna (UMK) „Za Ojczyznę! Za Ojczyznę!” zapowiedź powstania w powieści „Kuźnia” Piotra Choynowskiego,

3. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (UW) Ofiara w imię wartości („Rok 1863” Juliana Wołoszynowskiego),

4. ks. dr Grzegorz Głąb (KUL) Powstanie styczniowe w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza,

5. dr hab. Wiesława Tomaszewska (UKSW) Krwawa tragedia 1863 roku. Obraz powstania styczniowego w polskiej prozie powojennej,

6. mgr Agnieszka Humeniuk (UW) Naród a historia. Postawy Polaków wobec wybuchu powstania styczniowego na przykładzie „Sprawiedliwych” Tadeusza Łopalewskiego,

7. dr Dariusz Dziurzyński (UW) Powstanie styczniowe we współczesnej powieści grozy: Marek Świerczek, Tomasz Bochiński i Agnieszka Chodkowska,

8. dyskusja.


Czwartek, 17 października 2013 r.

Cz. I godz. 9.30-11.00.

1. dr Inesa Szulska (UW) Echa powstańczego cyklu Artura Grottgera „Lithuania” w literaturze polskiej i litewskiej drugiej połowy XIX wieku (na wybranych przykładach),

2. mgr Jacek Szulski (Warszawa) Powstanie 1863 r. w powiecie święciańskim na Wileńszczyźnie – historia i pamięć,

3.dr Monika Gabryś-Sławińska (UMCS) Powstanie styczniowe na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”,

4. dr hab. Leonarda Mariak prof. US (US) „Wielki dramat krwi i ognia, polska rewolucja, wielka i święta sprawa”, czyli jak redaktorzy pism tajnych okresu Powstania Styczniowego nazywali walkę o wolność,

5. dyskusja.


11.00-11.15 przerwa kawowa


Cz. II godz. 11.15-12.45.

6. dr Agata Zalewska (UW) Czterdziesta rocznica powstania styczniowego w młodopolskich listach, dziennikach i pamiętnikach,

7. dr hab. Wiesław Ratajczak (UAM) Udział Wielkopolan w powstaniu styczniowym. Zapomniane świadectwa literackie,

8. prof. dr hab. Tomasz Sobieraj (UAM) Krajobraz po klęsce. „Emigrant w Galicji” Józefa Narzymskiego i Władysława Sabowskiego,

9. dyskusja, podsumowanie konferencji.
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001