Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Nowy numer „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”
Modernizm[y] Europy Środkowo-Wschodniej

Ze słowa wstępnego:

Proponując jako temat tego numeru modernizm(y) w Europie Środkowo-Wschodniej, chcieliśmy zachęcić do refleksji nad fenomenem nowoczesności jako kulturowym doświadczeniem o charakterze lokalnym. Materiały, które udało się tu zgromadzić, grupują się w trzech głównych działach. W pierwszym z nich zamieściliśmy teksty literackie z początku XX wieku, słabo bądź zupełnie dotąd nieznane (dotyczy to także opowiadania w języku polskim!), oraz listy pisane przez Kazimierza Tetmajera i Zenona Przesmyckiego do wiedeńskiego mecenasa młodopolskich artystów Henryka Monata.

Dział II, zatytułowany Inspiracje, zawiera osiem szkiców autorstwa znanych badaczy modernizmu i problematyki europejskich regionów. Wszystkie te teksty — zarówno pisane z perspektywy ogólniejszej, jak i nakierowane na szczegółową analizę wybranych zjawisk literatury i kultury — ukazują różnorodność rozmaitych języków modernizmu, kształtujących się w naszym regionie od drugiej połowy XIX wieku (czy wręcz od początku tego stulecia) po okres międzywojenny i później. [...]

W części III pt. Próby, zebraliśmy propozycje własne, pochodzące głównie z kręgu autorów związanych z Pracownią Literatury Modernizmu Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pokazujemy w nich różne możliwości uprawiania kulturowej historii literatury, skupionej na doświadczeniach związanych z tą szczególną przestrzenią i fundującymi jej specyfikę ośrodkami. Przedmiotem zainteresowania autorów tej części są także badania nad kulturą modernizmu rozwijające się w naszym regionie. [...]
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001