Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje Jana Zdunika

J. Zdunik, Wojna nieprzedstawiona. Trzy metody pisarskie w reportażach legionowych Juliusza Kadena-Bandrowskiego, „Przegląd Humanistyczny” 2014, nr 4 (445), str. 97-108;

J. Zdunik, Emocjonalny i profesjonalny odbiór literatury w szkole w świetle badań psychologicznych, w: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 2., red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, przy współpr. A. Kani, E. Strawy, Kraków 2014, str. 241-251;

J. Zdunik, Julian Krzyżanowski jako badacz Tuwimowskich miscellaneów. Na marginesie artykułu „Pegaz dęba w krainie nauki. Gawęda o Julianie Tuwimie”, w: Krzyżanowski. Spojrzenie po latach, red. Ł. Książyk, M. Nabiałek, Warszawa 2013, str. 263-274;

J. Zdunik, Dekonstrukcja mitu? Tuwimowska fascynacja Whitmanem a „Bal w Operze”. Proba komparatystyki, w: „Bal w Operze”. 75 lat poematu, pod red. M. Stanik, Poznań 2013, str. 35-44, dostępne w internecie pod adresem: http://biblioteka.nowahumanistyka.pl/wp-content/uploads/2013/09/Bal-w-Operze-75-lat-poematu.-Teksty-pokonferencyjne.pdf;

J. Zdunik, Literacki reportaż, reporterska literatura? Problemy interpretacyjne prozy Tadeusza Borowskiego – zagadnienie „prawdy", autora i gatunku, w: Twórca, dzieło, badacz. Między dyscyplinami humanistyki, red. E. Januszek, M. Jarząbka, M. Kobielskiej, Kraków 2013, str. 165-175.
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001