Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Emancypantki
Dziewiętnastowieczny Zjazd Kobiet (koordynatorka: Lena Magnone)

Wydarzenia

„W salonach rozeszła się wieść, że w Warszawie, obok demokracji i pozytywizmu, wybuchła nowa epidemia zwana – emancypacją kobiet...” W dziewiętnastowiecznym zjeździe kobiet wzięli udział: Eliza Orzeszkowa (Inesa Szulska), Paulina Kuczalska-Reinshmit (Lena Magnone), Matka Polka (Anna Szlagowska), Maria Dulębianka (Anna Szlagowska), Zofia Nałkowska (Małgorzata Kosmala) oraz na specjalne zaproszenie - Bolesław Prus (Bartłomiej Szleszyński). Scenariusz na podstawie tekstów z epoki opracowała Lena Magnone.

(GIF)
„Taki duch czasu, że wszyscy mężczyźni są pozytywistami, a kobiety emancypantkami... Według nich zreformować społeczeństwo, wybielić Murzynów, zmienić obrót ziemi naokoło słońca – oto jest rola kobiet! A jeżeli zniecierpliwiony zawołasz: - Co mnie obchodzą Murzyni albo obrót ziemi, kiedy ja chcę serca, które by mnie odczuło i tak dalej. Wówczas ofiarowują ci – uczucie braterskie! Stanowczo świat przewrócił się do góry nogami...”
(GIF)

„ - O co zatem chcecie walczyć?

- To proste: o pracę zarobkową i osiąganie przez kobiety za pomocą oświaty i pracy większej możności doskonalenia się moralnego...”

(GIF)
„Zjazd potępia reglementację prostytucji i domaga się jej zniesienia. Z powodów: 1. Że uwłacza etyce i sprawiedliwości. 2. Że dotyka tylko kobiet i uwłacza ich godności. 3. Że jest rozsadnikiem chorób płciowych.”
(GIF)
Od lewej: Eliza Orzeszkowa, Paulina Kuczalska-Reinshmit, Matka Polka i Zofia Nałkowska.| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001