Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje dra Łukasza Książyka

Książki autorskie:

1. Nihilizm gnostycki w kulturze przełomu XIX i XX wieku. Rekonesans, Warszawa 2010.

Artykuły krajowe:

1. Maski Prometeusza, w: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, pod red. Mieczysława Dąbrowskiego i Andrzeja Z. Makowieckiego, Warszawa 2003.
2. Gnostyckie czytanie modernizmu. O „Lotosie” Jerzego Żuławskiego, w: Czytanie modernizmu, pod red. Marii Olszewskiej i Grzegorza Bąbiaka, Warszawa 2004.
3. Gnostycka wizja świata w literaturze przełomu XIX i XX wieku, w: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki, pod red. Ewy Ihnatowicz i Ewy Paczoskiej, Warszawa 2006.
4. Podróże Fryderyka Nietzschego, czyli w poszukiwaniu filozoficznego klimatu, w: Podróż i literatura 1864-1914, pod red. Ewy Ihnatowicz, Warszawa 2008.
5. Pesymistyczny epikurejczyk. „Dumania pesymisty” czyli notatki z podziemia Aleksandra Świętochowskiego, w: „Przegląd filozoficzno-literacki” 2009, nr 2.
6. Ruch jest zbędny, czyli dziewiętnastowieczny Europejczyk w podróży imaginacyjnej, w: Europejczyk w podróży 1850-1939, pod red. Ewy Ihnatowicz i Stefana Ciary, Warszawa 2010.
7. Nowi barbarzyńcy. Twórcy tzw. pokolenia "bruLionu" i fin de siècle, w: Przerabianie XIX wieku, pod red. Ewy Paczoskiej i Bartłomieja Szleszyńskiego, Warszawa 2011.
8. Utracone dziedzictwo? O XIX wieku w (kilku) esejach Andrzeja Stasiuka, w: Przerabianie XIX wieku, pod red. Ewy Paczoskiej i Bartłomieja Szleszyńskiego, Warszawa 2011.

Artykuły zagraniczne:

1. Literatūrinio sezono naujienos Lenkijoje (Nowości sezonu literackiego w Polsce), w: „Metai” 2001, nr 3 (123) [Litwa].
2. Kartos poeta bėga nuo kartos (Poeta pokolenia ucieka od pokolenia – szkic o Marcinie Świetlickim), w: „Metai” 2001, nr 12 (132) [Litwa].
3. „Bo Wilno było zadupiem”. Miasto widziane oczami, członków Akademickiego Klubu Włóczęgów (Czesława Miłosza, Pawła Jasienicy i Wacława Korabiewicza), w: „Acta litteraria comparativa” 2009, nr 4 [Wilno, Litwa].

Redakcje:

1. Młodopolski pakowaniec literacki, pod. red. Ewy Paczoskiej i Łukasza Książyka, Warszawa 2009.
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001