Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Modernistyczny Lwów – teksty życia, teksty sztuki (10-12 grudnia 2008)

Dzień I, 10 grudnia 2008

(sala im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

godz. 9.30: Przesuwanie granic. Antropologia kulturowa Lwowa

Prof. Ewa Paczoska (UW), Stolica nowoczesności?
Mgr Marcin Klimowicz (UMCS), Między Wschodem a Zachodem - eseistyczne obrazy Lwowa w twórczości polskiej i ukraińskiej
Prof. Bogdan Burdziej (UMK), Fizjologia i metafizyka Lwowa Anno Domini 1880 w powieści „Jan Prorok” Alfreda Nossiga (z 1892 roku)

godz. 11.00-11.15: przerwa na kawę

Mgr Karolina Strugińska (UŁ), Miasto kilińczyków, indywidualistów i feministek - Lwów końca XIX w. w świetle wspomnień Z. Dębickiego
Dr Rafał Szczerbakiewicz (UMCS), Mały Staś we Lwowie. "Wysoki zamek" Stanisława Lema
Dr Małgorzata Olszewska (Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim), Kontakty kulturalne między Lwowem a Wołyniem w okresie międzywojennym
Dr Switłana Ukrainiec-Michałek, Literatura, sztuka, muzyka i radio. Sezon 1935/1936 we Lwowie

godz. 12.40-13.15: dyskusja
przerwa

godz.15.00 Teksty i instytucje

Dr Janusz Kostecki (BN), Lwowska oferta wydawnicza w zaborze rosyjskim w latach 1865-1904
Prof. Ewa Ihnatowicz (UW), Lwowski tekst „Gazety Lwowskiej”
Dr Beata Obsulewicz-Niewińska, mgr Piotr Bordzoł (KUL), Lwowskie pogadanki Chochlika

godz. 16.15-16.30: przerwa na kawę

Dr Grzegorz Bąbiak (UW), Mecenat kulturalny elit we Lwowie u schyłku XIX wieku
Dr doc. Olga Ciwkacz (Uniwersytet Przykarpacki imienia Wasyla Stefanyka), Lwowskie „korzenie” polskiego teatru w Stanisławowie
Mgr Konrad Niciński (UW), W stronę nowoczesnego misterium teatralnego. Horzyca – Ortwin –Limanowski
Edyta Pętkowska (UW, komunikat), „Ster” lwowski jako wyraz nowoczesnych poglądów środowiska kobiecego we Lwowie

godz. 17.45-18.15: dyskusja

Dzień II, 11 grudnia 2008

(Biblioteka Instytutu Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

godz. 9.30 Lwowskie przypadki: między życiem a sztuką

Prof. Jakub Malik (KUL), Lwowskie przypadki Kornela Makuszyńskiego. Miasto jako element biografii pisarza. Rozpoznanie
Dr Ewa Niwińska-Lipińska (III LO w Gdyni), „Przedburzowy" Walery Łoziński – prekursor trendów młodopolskich?
Dr Grażyna Legutko (UJK w Kielcach), „Pozywam panów wydawców przed sąd obywatelski…”. Lwowskie osiągnięcia i porażki Gustawa Daniłowskiego
Anna Krześniak (UW, komunikat), Między salonem Młodnickich i Zaświeciem – w kręgu literacko-artystycznych przyjaźni Maryli Wolskiej

godz. 11.45-12: przerwa na kawę

godz. 12.00 (sala im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim)

Dr Anna Janicka (UwB), Lwów Gabrieli Zapolskiej
Mgr Tomasz Dziedzic (KUL), Stanisław Barącz - zapomniany poeta lwowskiej bohemy
Mgr Katarzyna Lesicz (UW), Gram swoją rolę. Przypadek Gabrieli Zapolskiej
Mgr Dawid Maria Osiński (UW), Marii Jehanne Wielopolskiej tekst lwowski

godz. 13.45-14.30: dyskusja
przerwa

godz. 15.30 Przestrzenie tożsamości. Wielokulturowość jako zadanie

Prof. Jaroslav Vaculik (Uniwersytet Masaryka w Brnie), Czesi we Lwowie 1880-1939
Mgr Ewelina Lesisz (UW), Galicyjskość – polskość – europejskość. Lwowskie modele wychowania
Mgr Elżbieta Everding (UWr), Lwów w literaturze mniejszości niemieckiej w byłej Galicji w okresie międzywojennym
Mgr Urszula Górska (UW), "Tam, jest ten świat, o którym marzycie" – Lwów w oczach 
pisarzy żydowskich 1889-1905: Karl Emil Franzos i Wilhelm Feldman

godz. 17.00-17.30: dyskusja
godz. 18.00: kolacja dla uczestników konferencji w Klubie Profesorskim UW

Dzień III, 12 grudnia 2008

(stary BUW, s. 308, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

godz. 10.00
Lwów w literaturze, literatura we Lwowie

Prof. Radosław Okulicz-Kozaryn (UAM), Przełom indywidualny na tle przełomu epok. Poetycka deklaracja Jana Kasprowicza po odczytach Miriama we Lwowie („Akordy jesienne”)
Dr Urszula Kowalczuk (UW), Jana Bołoza-Antoniewicza przesuwanie granic historii (i) sztuki
Dr Natalia Naumenko (Uniwersytet w Kijowie), Svoyeridnist’ molodopol’s’kogo vil’nogo virshuvannia

godz. 11.15-11.30

Dr Katarzyna Sadkowska (UW), Stanisław Womela – szkic do portretu krytyka
Dr Рева Леся (Uniwersytet w Kijowie), Львів як культурна столиця: 1880-1939: М. Возняк (1881-1954)  -видатний історик української літератури
Mgr Agnieszka Skórzewska (UW), Dramat prawdy słowiańskiej – Maryla Wolska: „Swanta. Baśń o prawdzie”

godz. 12.45-13: przerwa na kawę

Mgr Iwona Rusek (IBL PAN), Miejsce w słowo zaklęte. Obraz Lwowa w wierszach Maryli Wolskiej
Mgr Monika Soja-Nicińska (UW), „Ślad istnienia jakiejś rzeczy, czy duszy” – lwowski portret we wspomnieniowym dialogu M. Wolskiej i B. Obertyńskiej.

godz. 14.15– 15.00: dyskusja
zamknięcie konferencji
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001