Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Polska literatura wysoka i popularna lat 1864-1918. Dialogi i inspiracje

Polska literatura wysoka i popularna lat 1864-1918. Dialogi i inspiracje

Dzień I - 18 marca 2010

Miejsce obrad: Biblioteka Instytutu Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Godzina 9:00
Romantyczne (?) retrospekcje
mgr Piotr Lewicz (UAM) Dziewiętnastowieczna krytyka Wordswortha i Mickiewicza – między poezją niską i wysokoarystokratyczną
mgr Anna Kubicka (UW) Sfinks w salonie. Norwid a literatura popularna
mgr Agata Brańka (UW) Wiedeński Arystofanes w nurcie kultury polskiej
Godzina 10:30-11:00 przerwa na kawę

Godzina 11:00
Z perspektywy czytelnika literatury popularnej
dr Switłana Ukrainiec-Michałek, Czytelnik literatury popularnej początku XX wieku. Rekonesans
mgr Izabela Koczkodaj (UW) Co czytają bohaterowie polskich powieści popularnych o tematyce współczesnej drugiej połowy XIX wieku?
mgr Eliza Kącka (UMK) „Gust wysoki” – „gust niski”. Krytyka literacka końca XIX i początków XX wieku wobec literatury popularnej i kryterium popularności literatury
mgr Zuzanna Kołodziejska (UW) Romans jako najpopularniejsza forma literackiej perswazji wśród asymilatorów
Godzina 12:30-14:00 przerwa obiadowa

Miejsce obrad: sala im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Godzina 14:00
Wokół romansu
mgr Anna Sowa (UW) „Gasła w niej krew, którą zastępowała perfuma”– Faunessy. Powieść dzisiejsza Marii Jehanne Wielopolskiej między literaturą wysoką a wykwintnym czytadłem
mgr Anna Pochłódka-Wątorek (UJ) Między konserwatyzmem a aktualnością – ideologiczne aspekty młodopolskich popularnych romansów
dr hab. Jakub A. Malik (KUL) Romansidła Tetmajera. Kolejne figle Tetmajera czyli o prozie bardzo (nie) potrzebnej. Szkic emocjonalny
mgr Anna Witkowska (UW) „Trędowata" Heleny Mniszkówny- możliwości odczytań
dr Aleksandra Krukowska (USz) Samiczka jako autor. Wokół recepcji dziewiętnastowiecznej prozy kobiecej
16:15-16:30 przerwa na kawę

Godzina 16:30
Nietypowe (?) oblicza literatury popularnej
mgr Aleksandra Madoń (UO) „Gry” z konwencjami baśniowymi w wybranych utworach Elizy Orzeszkowej
mgr Justyna Ratajczyk (UG) Symbolizm w modernistycznej powieści popularnej
dr Katarzyna Grzyb (Kolegium Licencjackie UMCS w Radomiu) Epifania w powieści popularnej wobec ujęć tego doświadczenia w wysokoartystycznej powieści modernistycznej
dr Ewelina Lesisz (UW) Góralszczyzna a literatura popularna. Przypadek Kazimierza Przerwy Tetmajera

Dzień II - 19 marca 2010

Miejsce obrad: sala im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Godzina 9:00
Wycieczki w stronę literatury popularnej
mgr Marek Gągola (KUL) Cykl muszkieterski Aleksandra Dumasa a Trylogia Henryka Sienkiewicza
mgr Elżbieta Nazaruk (UMCS) Schematy literatury popularnej w Trylogii Jerzego Żuławskiego
mgr Anna Wietecha (UW) Prusowska podróż w krainy literatury popularnej, czyli ślady „tej trzeciej” w „Pałacu i ruderze”
mgr Tomasz Dziedzic (KUL) Literacki dialog Bolesława Prusa i Faustyny Morzyckiej
Godzina 11:00-11:30 przerwa na kawę

Godzina 11:30
Z perspektywy ogólnej – szczegółowo
mgr Paulina Małochleb (UJ) „Niebieskie hufce” i „inwalidzi cnoty narodowej”. Mit powstania styczniowego w literaturze wysokiej i popularnej
mgr Michał Krajkowski (UMK) Bałucki popularny? O twórczości prozatorskiej Michała Bałuckiego
mgr Małgorzata Mazurek (KUL) Pisarstwo Klemensa Junoszy Szaniawskiego - pomiędzy literaturą popularną a wysoką
dr Grażyna Legutko (UJK w Kielcach) W cieniu młodopolskiego Parnasu. O prozie popularnej Gustawa Daniłowskiego
Godzina 13:00-14:30 przerwa obiadowa

Godzina 14:30
Dramatycznie i strasznie (?)
mgr Justyna Kozłowska (Instytut Sztuki PAN) Popularne gatunki w polskim dramacie epoki modernizmu
mgr Katarzyna Lesicz-Stanisławska (UW) „Strasznie” popularna ... Warszawa Adolfa Dygasińskiego
dr Iwona Elżbieta Rusek (UW) Czarnoromantyczne inspiracje w młodopolskich tekstach grozy
mgr Katarzyna Wojewódzka (UW) Śmiech czy strach? Wyprawa śladami „żółtego niebezpieczeństwa” przez „Nienasycenie” Stanisława Ignacego Witkiewicza
Godzina 16:00 – zamknięcie konferencji
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001