Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Pracownia Literatury Modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej

Polecamy numer „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”: Modernizm(y) Europy Środkowo-Wschodniej

O pracowni

Skład osobowy:

prof.dr hab. Ewa Paczoska (kierownik)
doc.dr hab. Edward Boniecki (Instytut Badań Literackich PAN)
prof.dr hab. Mieczysław Dąbrowski
prof.dr hab. Ewa Ihnatowicz
dr Urszula Kowalczuk
dr Łukasz Książyk
dr Lena Magnone
dr Dawid Osiński
dr Katarzyna Sadkowska (Instytut Badań Interdyscyplinarnych UW)
dr Inesa Szulska
dr Iwona Rusek
dr Małgorzata Vražić
dr Urszula Górska
dr Konrad Niciński
dr Ewelina Lesisz

Pracownia ukonstytuowała się pod koniec r. 2009. Celem jej działań jest integracja badań związanych z doświadczeniem Europy Środkowo-Wschodniej w kulturze modernizmu sensu largo. Badania te w ostatnich latach były prowadzone przez Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski (dziś: Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX w.) i zaowocowały m.in. książkami: Modernistyczny Lwów – teksty życia, teksty sztuki (2009, red. E.Paczoska i D.Osiński) oraz Europejczyk w podróży (2010, red. E.Ihnatowicz i S.Ciara). Przedmiot zainteresowania Pracowni to, przede wszystkim, zapis doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej w literaturze – od pokolenia tzw. pozytywistów do okresu dwudziestolecia międzywojennego, z perspektywą na ponowoczesne „dalsze ciągi” wcześniejszych zjawisk. Europa Środkowo-Wschodnia interesuje nas i jako region geografii kulturowej, i jako tożsamościowy fantazmat, tworzony przez intelektualistów różnych generacji i różnych obszarów językowych. Rozpoznawanie tej „wspólnoty wyobrażonej” zamierzamy realizować w książkach zbiorowych, przygotowywanych i wydawanych przez Pracownię, a także w serii edytorskiej, w której znaleźć się mają zapomniane (a ważne) teksty z interesującego nas obszaru zjawisk. Rozpoczęliśmy cykliczne spotkania dyskusyjne, na które chcemy zapraszać badaczy literatury XIX i XX w., kulturoznawców, slawistów, historyków.

Plany na lata 2010-2011:

-  przygotowanie tomu artykułów W poszukiwaniu bohatera Europy Środkowo-Wschodniej: wariant modernistyczny (red. E.Paczoska i D.Sosnowska)
-  prace nad antologią W Europie czyli gdzie? zawierającą zapomniane teksty polskich i obcych autorów związane z krystalizacją europejskiej tożsamości w latach 1880-1918 (to oczywiście daty umowne), gdy zagęszczają się zjawiska związane z decentralizacją kultury europejskiej i autonomizowaniem się środowisk dotychczas uważanych za „prowincjonalne”. Chodzi tu przede wszystkim o wydobycie kategorii „europejskości” wyprowadzonej z perspektywy wewnętrznej, od strony doświadczenia regionalnego.

Dalsze plany:

-  przygotowanie tomu artykułów poświęconego środkowoeuropejskiej codzienności widzianej z perspektywy Warszawy lat 1880-1939 (red. E.Ihnatowicz)
-  organizacja konferencji Języki modernizmu, której celem ma być rekonstrukcja różnych języków, którymi mówi nowoczesność w Europie Środkowo-Wschodniej – chodzi tu zarówno o języki narodowe, jak i o różne obiegi literatury, które tworzą wspólnotę kulturową.
-  w planach odleglejszych – antologia środkowoeuropejskiego eseju, z solidnym opracowaniem zaproponowanych do niej tekstów.
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001