Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Wyjazd uczestników seminarium doktoranckiego Problemy literatury i kultury Europy Środkowo-Wschodniej do Wiednia, 5-8 maja 2010

Wydarzenia

(JPEG)
(JPEG)
(JPEG)
(JPEG)
(JPEG)
(JPEG)
(JPEG)
(JPEG)
(JPEG)
(JPEG)
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001