Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Studia dzienne

Historia literatury polskiej po 1864 - wykład

prof. dr hab. Ewa Paczoska, wtorek, godz. 9.45 – 11.30, s. 4

Przedmioty ogólnouniwersyteckie:

prof. dr. hab. Maria Olszewska, Dramat czasów Wielkiej Reformy Teatru, poniedziałek, godz. 9.45 – 11.15, s. 45
dr Lena Magnone, Multimedialny kurs polskiej literatury XIX wieku dla studentów obcokrajowców, kurs internetowy

Historia literatury polskiej po 1864 roku – ćwiczenia

dr Lena Magnone, wtorek, godz. 15.00 – 16.30, s. 19
dr Lena Magnone, wtorek, godz. 16.45 – 18.15, s. 19
dr Łukasz Książyk, środa, godz. 11.30 – 13.00, s. 7
dr Łukasz Książyk, środa, godz. 13. 15 – 14.45, s. 7
dr Eliza Kącka, czwartek, godz. 9.45 – 11.30, s. 17
dr hab. Urszula Kowalczuk, czwartek, godz. 13.15–14.45, s. 10
dr Damian Makuch, poniedziałek, godz. 15.00–16.45, s. 6
mgr Anna Dżabagina / dr Dawid Osiński, środa, godz. 15.00–16.30, s. 8

Wprowadzenie do nauki o literaturze – ćwiczenia, semestr I

dr Eliza Kącka, czwartek, godz. 8.00–9.45, s. 8 (I część semestru)
dr Eliza Kącka, czwartek, godz. 8.00–9.45, s. 8 (II część semestru)
dr Damian Makuch, poniedziałek, godz. 13.15–14.45, s. 8 (I część semestru)
dr Damian Makuch, poniedziałek, godz. 13.15–14.45, s. 8 (II część semestru)
mgr Anna Dżabagina, poniedziałek, godz. 11.30–13.00, s. 6 (I część semestru)
mgr Weronika Szulik, czwartek, godz. 8.00–9.45, s. 8 (I część semestru)
mgr Weronika Szulik, czwartek, godz. 8.00–9.45, s. 8 (I część semestru)

Warsztat pracy naukowej – ćwiczenia, I część semestru II

prof. dr hab. Maria Olszewska, (terminy i sala zostaną podane w późniejszym terminie)
dr hab. Urszula Kowalczuk, (terminy i sala zostaną podane w późniejszym terminie)
dr Eliza Kącka, (terminy i sala zostaną podane w późniejszym terminie)
dr Damian Makuch, (terminy i sala zostaną podane w późniejszym terminie)

Literatura i kultura po 1864 – ćwiczenia

dr Dawid Osiński, wtorek, godz. 13.15 – 14.45, s. 26.
dr Dawid Osiński, wtorek, godz. 15.00 – 16.45, s. 45.

Teksty literatury XIX wieku (po 1864 roku) analiza kontekstowa

dr Lena Magnone, II sem.

Wielkie dzieła literatury światowej (w ujęciu porównawczym)

dr Dawid Osiński, II sem.

Konwersatoria:

prof. dr hab. Maria Olszewska, konwersatorium specjalizacyjne, poniedziałek, godz. 13:15 – 14:45, s. 02, semestr I
dr Łukasz Książyk, Między nudą a nihilizmem, piątek, godz. 11.30 – 13.00, s. 7, semestr I

Seminaria licencjackie:

prof. dr hab. Maria Olszewska, Literatura polska po 1864–tematy, formy, gatunki, edycje, poniedziałek, godz. 11.30–13.00, s. 45
dr Łukasz Książyk, Wokół modernizmu przełomu XIX i XX wieku, piątek, godz. 9.45 – 11.15, s. 45

Seminaria magisterskie:

prof. dr hab. Ewa Paczoska, Pisarze polscy drugiej połowy XIX w. w kręgu modernistycznej „wspólnoty pytań”: literatura, filozofia, kultura, czwartek, g. 11.30–13.00, s. 45, I rok mgr (IV)
dr hab. Urszula Kowalczuk, Literatura polskiego modernizmu między Wschodem a Zachodem, czwartek, godz. 11.30 – 13.00, s. 44, II rok mgr (V)

Seminaria doktoranckie

prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz, prof. dr hab. Ewa Paczoska, Literatura lat 1864-1918, czwartek, godz. 16.45 – 18-15, s. 45

Literatura polska do 1918 roku w świetle nowych badań - wykład

dr hab. Ewa Hoffman-Piotrowska, dr hab. Urszula Kowalczuk, dr hab. Rejman Pietrzykowska, czwartek, godz. 15.00 – 16.30, s. A (Audytorium Maximum)

Metodologia badań literackich – wykład

prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski, prof. dr hab. Ewa Paczoska, dr hab. Witold Sadowski, wtorek, godz. 13.15 – 14.45, s. 4
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001