Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Studia dzienne

Historia literatury polskiej po 1864 - wykład

prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz, prof. dr hab. Maria Olszewska, dr hab. Urszula Kowalczuk, dr Łukasz Książyk, dr Lena Magnone, dr Dawid Osiński, wtorek, godz. 9.45 – 11.30, s. 4

Wykład ogólnouniwersytecki:

prof. dr. hab. Maria Olszewska, Dramat czasów Wielkiej Reformy Teatru, poniedziałek, godz. 9.45 – 11.15, s. 45

Historia literatury polskiej po 1864 roku – ćwiczenia

dr Lena Magnone, wtorek, godz. 13.15 – 14.45, s. 3
dr Lena Magnone, wtorek, godz. 15.00 – 16.30, s. 19
dr Łukasz Książyk, środa, godz. 11.30 – 13.00, s. 7
dr Łukasz Książyk, środa, godz. 13. 15 – 14.45, s. 7
dr Eliza Kącka, piątek, godz. 13.15 – 14.45, s. 7
mgr Damian Makuch / dr Eliza Kącka, środa, godz. 11.30 – 13.00, s. 45
mgr Damian Makuch, środa, godz. 13.15 – 14.45, s. 6
mgr Michał Zdunik, czwartek, godz. 13.15 – 14.45, s. 8

Literatura i kultura po 1864 – ćwiczenia

dr Dawid Osiński, wtorek, godz. 11.30 – 13.00, s. 26.
dr Dawid Osiński, wtorek, godz. 13.15 – 14.45, s. 26.

Nauki pomocnicze filologii polskiej: wprowadzenie do nauki o literaturze

mgr Damian Makuch, środa, godz. 8.00 – 9.45, s. 8 (I część semestru)
dr Eliza Kącka, środa, godz. 8.00 – 9.45, s. 8 (II część semestru)
mgr Anna Dżabagina, poniedziałek, godz. 15.00 – 16.30, s. 6 (I część semestru)
mgr Agnieszka Karlińska, poniedziałek, godz. 15.00 – 16.30, s. 6 (II część semestru)

Teksty literatury XIX wieku (po 1864 roku) analiza kontekstowa

dr Lena Magnone, II sem.

Wielkie dzieła literatury światowej (w ujęciu porównawczym)

dr Dawid Osiński, poniedziałek, godz. 15.00 – 16.30, s. 45

Konwersatoria:

prof. dr hab. Maria Olszewska, zajęcia dla bałtystyki, poniedziałek, godz. 13:15 – 14:45, s. 44, semestr I
dr Lena Magnone, Literacka historia psychoanalizy, środa, godz. 15.00 – 16.30, s. 17, semestr I
dr Łukasz Książyk, Między nudą a nihilizmem, piątek, godz. 11.30 – 13.00, s. 45, semestr I

Seminaria licencjackie:

dr Dawid Osiński, Literatura drugiej połowy XIX wieku w poszukiwaniu formy, poniedziałek, godz. 13.15 – 14.45, s. 45
dr Łukasz Książyk, Wokół modernizmu przełomu XIX i XX wieku, piątek, godz. 9.45 – 11.15, s. 45

Seminaria magisterskie:

prof. dr hab. Maria Olszewska, Lekturowe spotkania – dyskusje, polemiki i spory, poniedziałek, godz. 11.30 – 13.00, s. 45, II rok mgr (V)
dr hab. Urszula Kowalczuk, Przestrzenie literatury po 1864 roku, czwartek, godz. 9.45 – 11.15, s. 50, II rok mgr (V)
dr hab. Urszula Kowalczuk, Literatura polskiego modernizmu między Wschodem a Zachodem, czwartek, godz. 11.30 – 13.00, s. 45, I rok mgr (IV)

Seminaria doktoranckie

prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz, Literatura lat 1864-1918: Teksty i konteksty, czwartek, godz. 16.45 – 18-15, s. 45

Literatura polska do 1918 roku w świetle nowych badań - wykład

dr hab. Ewa Hoffman-Piotrowska, dr hab. Urszula Kowalczuk, dr hab. Rejman Pietrzykowska, czwartek, godz. 15.00 – 16.30, s. A (Audytorium Maximum).

Metodologia badań literackich

dr hab., prof. UW Michał Kuziak, dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. dr hab. Wincenty Cesluk-Grajewski, wtorek, godz. 13.15 – 14.45, s. 4
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001