Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Studia dzienne

Historia literatury polskiej po 1864 - wykład, semestr I

prof. dr hab. Ewa Paczoska, wtorek, godz. 9.45 – 11.30, s. 4

Przedmioty ogólnouniwersyteckie:

prof. dr. hab. Maria Olszewska, Dramat czasów Wielkiej Reformy Teatru, poniedziałek, godz. 9.45 – 11.15, s. 45, semestr I i II
dr hab. Lena Magnone, Multimedialny kurs polskiej literatury XIX wieku dla studentów obcokrajowców, kurs internetowy, semestr I

Historia literatury polskiej po 1864 roku – ćwiczenia

dr hab. Lena Magnone, wtorek, godz. 15.00 – 16.30, s. 19
dr hab. Lena Magnone, wtorek, godz. 16.45 – 18.15, s. 19
dr Łukasz Książyk, środa, godz. 11.30 – 13.00, s. 7
dr Łukasz Książyk, środa, godz. 13. 15 – 14.45, s. 7
dr Eliza Kącka, czwartek, godz. 9.45 – 11.30, s. 17
dr hab. Urszula Kowalczuk, czwartek, godz. 13.15–14.45, s. 10
dr Damian Makuch, poniedziałek, godz. 15.00–16.45, s. 6
mgr Anna Dżabagina / dr Dawid Osiński, środa, godz. 15.00–16.30, s. 8

Wprowadzenie do nauki o literaturze – ćwiczenia, semestr I

dr Eliza Kącka, czwartek, godz. 8.00–9.45, s. 8 (I część semestru)
dr Eliza Kącka, czwartek, godz. 8.00–9.45, s. 8 (II część semestru)
dr Damian Makuch, poniedziałek, godz. 13.15–14.45, s. 8 (I część semestru)
dr Damian Makuch, poniedziałek, godz. 13.15–14.45, s. 8 (II część semestru)
mgr Anna Dżabagina, poniedziałek, godz. 11.30–13.00, s. 6 (I część semestru)
mgr Weronika Szulik, czwartek, godz. 8.00–9.45, s. 8 (I część semestru)
mgr Weronika Szulik, czwartek, godz. 8.00–9.45, s. 8 (I część semestru)

Warsztat pracy naukowej – ćwiczenia, I część semestru II

prof. dr hab. Maria Olszewska / prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, wtorek, godz. 8.00–9.30, s. 29
dr hab. Urszula Kowalczuk / prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, wtorek, godz. 15.00–16.30, s. 29
dr Eliza Kącka / prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, wtorek, godz. 8.00–9.30, s. 3
dr Damian Makuch / dr Magdalena Wanot-Miśtura, poniedziałek, godz. 9.45–11.15, s. 37

Literatura i kultura po 1864 – ćwiczenia

dr Dawid Osiński, wtorek, godz. 13.15 – 14.45, s. 26.
dr Dawid Osiński, wtorek, godz. 15.00 – 16.45, s. 45.

Teksty literatury XIX wieku (po 1864 roku) analiza kontekstowa

dr Lena Magnone, środa, godz. 15.00–16.30, s. 10
dr Lena Magnone, środa, godz. 16.45–18.15, s. 10

Wielkie dzieła literatury światowej (w ujęciu porównawczym)

dr Dawid Osiński, środa, godz. 11.30–13.00, s. 45
dr Dawid Osiński, środa, godz. 13.15–14.45, s. 45

Konwersatoria:

prof. dr hab. Maria Olszewska, konwersatorium specjalizacyjne, poniedziałek, godz. 13:15 – 14:45, s. 02, semestr I
dr Łukasz Książyk, Między nudą a nihilizmem, piątek, godz. 11.30 – 13.00, s. 7, semestr I
prof. dr hab. Ewa Paczoska, Literatura wiktoriańska i pisarze polscy: dialogi i inspiracje, czwartek, godz. 9.45–11.15, s. 45, semestr II

Seminaria licencjackie:

prof. dr hab. Maria Olszewska, Literatura polska po 1864–tematy, formy, gatunki, edycje, poniedziałek, godz. 11.30–13.00, s. 45
dr Łukasz Książyk, Wokół modernizmu przełomu XIX i XX wieku, piątek, godz. 9.45 – 11.15, s. 45

Seminaria magisterskie:

prof. dr hab. Ewa Paczoska, Pisarze polscy drugiej połowy XIX w. w kręgu modernistycznej „wspólnoty pytań”: literatura, filozofia, kultura, czwartek, g. 11.30–13.00, s. 45, I rok mgr (IV)
dr hab. Urszula Kowalczuk, Literatura polskiego modernizmu między Wschodem a Zachodem, czwartek, godz. 11.30 – 13.00, s. 44, II rok mgr (V)

Seminaria doktoranckie

prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz, prof. dr hab. Ewa Paczoska, Literatura lat 1864-1918, czwartek, godz. 16.45–19.30, s. 45

Literatura polska do 1918 roku w świetle nowych badań - wykład

dr hab. Ewa Hoffman-Piotrowska, dr hab. Urszula Kowalczuk, dr hab. Rejman Pietrzykowska, czwartek, godz. 15.00 – 16.30, s. A (Audytorium Maximum)

Metodologia badań literackich – wykład

prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski, prof. dr hab. Ewa Paczoska, dr hab. Witold Sadowski, wtorek, godz. 13.15 – 14.45, s. 4
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001