Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Studia zaoczne

Wykład „Historia literatury polskiej po 1864”

dr Dawid Osiński, sobota, godz. 12.30 – 14.00, s. 17

Historia literatury polskiej po 1864 roku – ćwiczenia

mgr Jan Zdunik, sobota, godz. 14.15 – 15.45, s. 6

Nauki pomocnicze filologii polskiej: wprowadzenie do nauki o literaturze

mgr Anna Dżabagina, sobota, godz. 9.00 – 10.30, s. 29

Seminarium licencjackie:

dr Eliza Kącka, Neurotycy i przeżuwacze. Człowiek przełomu XIX i XX wieku wobec wyzwań kultury i cywilizacji, niedziela, godz. 11.30 – 13.00, s. 45

Seminarium magisterskie:

dr Lena Magnone, Wiek kobiet, wiek powieści, sobota, godz. 10:40 – 12.10, s. 45, I rok mgr (IV)

Literatura polska do 1918 roku w świetle nowych badań -wykład

dr hab. Ewa Hoffman-Piotrowska, dr hab. Urszula Kowalczuk, dr hab. Rejman Pietrzykowska, niedziela, godz. 11.30 – 13.00, s. 4
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001