Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje Katarzyny Lesicz-Stanisławskiej

Katarzyna Lesicz, Gram swoją rolę. Przypadek Gabrieli Zapolskiej [w:] Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki, pod red. Ewy Paczoskiej i Dawida Marii Osińskiego, Warszawa 2009, s. 205-214.

Katarzyna Lesicz, Zdziwienia Dygasińskim. W 170 rocznicę urodzin pisarza... [w:] „Litteraria Copernicana”, Toruń 2009, nr 2(4), s. 259-266.

Katarzyna Lesicz, Tekst warszawski. Z Adolfem Dygasińskim na warszawskim bruku [w:] „Litteraria Copernicana”, Toruń 2009, nr 2(4), 120-132.

Katarzyna Lesicz, Doktryna pedagogiczna Adolfa Dygasińskiego [w:] „Kwartalnik Pedagogiczny”, Warszawa 2009, nr 2(212), 57-80.

Katarzyna Lesicz, Narzeczona z Ojcowa – Adolfa Dygasińskiego próby dramatyczne [w:] Zapomniany dramat, t. 1, Warszawa 2010, s. 119-124.
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001