Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje

Powstanie Styczniowe w literaturze i sztuce

Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego
oraz
Muzeum Niepodległości w Warszawie

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt.

Powstanie Styczniowe w literaturze i sztuce,

która odbędzie się 16-17 października 2013 roku w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie (al. Solidarności 62).

Dalej


Realiści, realizm, realność.
W stulecie śmierci Bolesława Prusa

W dniach 12-14 grudnia 2012 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa". Sesja zorganizowana została przez Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku (Wydział Polonistyki UW) oraz Pracownię Literatury Drugiej Połowy XIX Wieku (IBL PAN) przy współudziale Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Narodowego Centrum Kultury.

Dalej


Polska literatura wysoka i popularna lat 1864-1918. Dialogi i inspiracje

Dalej


Modernistyczny Lwów – teksty życia, teksty sztuki (10-12 grudnia 2008)

Dalej


Podróż i literatura 1864 - 1914

W dniach 29-31 marca 2007 r. odbyła się zorganizowana przez Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski konferencja naukowa "Podróż i literatura 1864 - 1914".

Dalej


Homo Utopicus in Terra Utopica

(JPEG) W dniach od 9 do 11 czerwca 2006 roku miała miejsce konferencja Homo Utopicus in Terra Utopica zorganizowana przez Zakład Pozytywizmu i Młodej Polski oraz Studium Europy Wschodniej UW.Mały podprzemyski dworek Wapowce stał się miejscem obrad religioznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, politologów, socjologów, historyków i etnologów.

Dalej


Konteksty etyczne literatury polskiej lat 1863-1918

(GIF) W dniach 24-26 stycznia 2005 r. odbyła się konferencja pt. "Konteksty etyczne literatury polskiej lat 1863-1918". Celem sesji było przypomnienie i rozpoznanie na nowo interakcji między etyką a estetyką interesującego nas okresu. W trakcie trzech dni wysłuchano czterdziestu czterech referatów badaczy z głównych ośrodków naukowych.

Dalej


Światy Stefana Żeromskiego

(JPEG) W dniach 14 -15 października 2004 roku odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Polonistyki UW - Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, pt. "Światy Stefana Żeromskiego". W roku 2004 przypada 140. rocznica urodzin Stefana Zeromskiego, a w przyszłym 80. jego śmierci. Jest to doskonały moment na podsumowanie dotychczasowych badań nad jego dorobkiem i podjęcie z perspektywy XXI. wieku wysiłku nowego spojrzenia i odczytania twórczości pisarza w szerokim tego słowa rozumieniu: powieści, opowiadań i noweli, szkiców, publicystyki, wspomnień i listów.

Dalej


| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001