Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Kadra

Dyżury w czasie sesji poprawkowej

Kierownik Zakładu

Dr hab. Urszula Kowalczuk [u.kowalczuk@uw.edu.pl] Publikacje

Pracownicy

Prof. dr hab. Andrzej Z. Makowiecki

(na emeryturze)

publikacje

Prof. dr hab. Ewa Paczoska [ewapaczoska@interia.pl]
dyżury:
publikacje

Prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz [ewa.ihnatowicz@uw.edu.pl]
dyżury:
publikacje

Prof. dr hab. Maria Olszewska [olszewskama@poczta.onet.pl]
dyżury:
publikacje

Dr hab. Lena Magnone [lena.magnone@uw.edu.pl]

dyżury:
publikacje

Dr Łukasz Książyk [lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl]
dyżury:
publikacje

Dr Dawid Osiński [ dawidmariaosinski@tlen.pl ]
dyżury:
publikacje

Dr Eliza Kącka [ eliza.kacka@gmail.com ]
dyżury:
publikacje

Dr Damian Makuch (Sekretarz Zakładu) [ dwmakuch@student.uw.edu.pl]
dyżury:
Publikacje
Osoby współpracujące z Zakładem:


Prof. UW dr hab. Grzegorz Leszczyński [grzegorz.leszczynski@uw.edu.pl]
Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i MłodzieżowejDr Inesa Szulska
życiorys naukowy i wykaz publikacji

Doktoranci

Mgr Karolina Błaszczak-Modzelewska k.blaszczak@student.uw.edu.pl

Mgr Sylwia Borowska-Kazimiruk [ sylwia.borowska.kaz@gmail.com ]

Mgr Patrycja Czarnecka p_czarnecka@student.uw.edu.pl

Mgr Michał Deniziak [mdeniziak@gmail.com]

Mgr Joanna Dobrowolska [ joanna_dobrowolska_m@wp.pl ]

Mgr Anna Dżabagina [a.dzhabagina@student.uw.edu.pl]

Mgr Beata Górska-Szkop [beata.gorskaa@gmail.com]

Mgr Agnieszka Karlińska a.karlinska@is.uw.edu.pl

Mgr Anna Kowalczyk

Mgr Magdalena Krzyżanowska magdalena.m.krzyzanowska@gmail.com

Mgr Katarzyna Lesicz-Stanisławska [sizgawka@wp.pl] publikacje

Mgr Katarzyna Małgowska [kaldma@o2.pl]

Mgr Katarzyna Muszyńska muszynska.k@interia.pl

Mgr Magdalena Pawłowska mauens@gmail.com

Mgr Joanna Sawicka

Mgr Dorota Sech dorota1sech@gmail.com

Mgr Weronika Szulik [weronika.szulik@gmail.com]

Mgr Agnieszka Piwowarczyk-Tudek [agnieszka.piwowarczyk@gmail.com]

Mgr Magdalena Zaród [darma@op.pl]

Mgr Jan Zdunik jan.zdunik@student.uw.edu.pl

Publikacje

Mgr Michał Zdunik michal.zdunik@gmail.com

Mgr Joanna Żakiewicz asia.zakiewicz@gmail.com
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001