Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Kadra

Dyżury w sesji letniej 2016/2017
Dyżury w wakacje i w sesji wrześniowej 2016/2017

Kierownik Zakładu

Dr hab. Urszula Kowalczuk [u.kowalczuk@uw.edu.pl]

Publikacje

Pracownicy

Prof. dr hab. Andrzej Z. Makowiecki

(na emeryturze)

publikacje

Prof. dr hab. Ewa Paczoska

[ewapaczoska@interia.pl]

publikacje

Prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz

[ewa.ihnatowicz@uw.edu.pl]

publikacje

Prof. dr hab. Maria Olszewska

[olszewskama@poczta.onet.pl]

publikacje

Dr Łukasz Książyk

[lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl]

publikacje

Dr Lena Magnone

[lena.magnone@uw.edu.pl]

publikacje

Dr Dawid Osiński

[ dawidmariaosinski@tlen.pl ]

publikacje

Dr Eliza Kącka

[ eliza.kacka@gmail.com ]

publikacje

Dr Damian Makuch (Sekretarz Zakładu)

[ dwmakuch@student.uw.edu.pl]

Publikacje
Osoby współpracujące z Zakładem:


Prof. UW dr hab. Grzegorz Leszczyński [grzegorz.leszczynski@uw.edu.pl]
Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i MłodzieżowejDr Inesa Szulska
życiorys naukowy i wykaz publikacji

Doktoranci

Mgr Maria Bolewska russian@interia.pl

Mgr Maria Brylińska [ maria.tolka@gmail.com]

Mgr Michał Deniziak [mdeniziak@gmail.com]

Mgr Anna Dżabagina

Mgr Beata Górska-Szkop [beata.gorskaa@gmail.com]

Mgr Marek Grajek marekgrajek@o2.pl

Mgr Anna Janicka aniajanicka@onet.pl

Mgr Anna Kaczor annakaczor88@gmail.com

Mgr Agnieszka Karlińska

Mgr Aleksandra Kiełczykowska [a.kielczykowska@gmail.com]

Mgr Paweł Kulpiński [pawelkulpinski@gmail.com]

Mgr Katarzyna Lesicz-Stanisławska [sizgawka@wp.pl] publikacje

Mgr Magdalena Leśniewska mdl.lesniewska@gmail.com

Mgr Katarzyna Małgowska [kaldma@o2.pl]

Mgr Magdalena Pawłowska mauens@gmail.com

Mgr Joanna Sawicka [asiaczek00@wp.pl]

Mgr Dorota Sech dorota1sech@gmail.com

Mgr Anna Ołdak [anna.sabina.oldak@gmail.com]

Mgr Agnieszka Piwowarczyk [agnieszka.piwowarczyk@gmail.com]

Mgr Ewelina Stępień [ewelina_stepien5555@wp.pl]

Mgr Katarzyna Wojewódzka [kwojewodzka@wp.pl]

Publikacje

Mgr Magdalena Zaród darma@op.pl

Mgr Michał Zdunik

Mgr Jan Zdunik jan.zdunik@student.uw.edu.pl

Publikacje

Mgr Joanna Żakiewicz joanna_zdziarska@wp.pl
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001