Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Kadra

Kierownik Zakładu

Dr hab. Urszula Kowalczuk [u.kowalczuk@uw.edu.pl]
dyżury:
czwartek, godz. 16.45–18.15, s. 42
w czwartek 24.05 z powodu godzin dziekańskich dyżur odbędzie się wyjątkowo w godzinach 10-11.30
Publikacje

Pracownicy

Prof. dr hab. Andrzej Z. Makowiecki

(na emeryturze)

publikacje

Prof. dr hab. Ewa Paczoska [ewapaczoska@interia.pl]
dyżury:
wtorek, g. 14.00–15.00, s. 42
czwartek, g. 13.00–14.00, s. 42
publikacje

Prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz [ewa.ihnatowicz@uw.edu.pl]
dyżury:
czwartek (przed seminarium doktoranckim), g. 15.30–16.30, s. 42
po uzgodnieniu terminu konsultacji mailowo
publikacje

Prof. dr hab. Maria Olszewska [olszewskama@poczta.onet.pl]
dyżury:
poniedziałek, g. 8.45–9.45, s. 42
publikacje

Dr hab. Lena Magnone [lena.magnone@uw.edu.pl]

dyżury:
wtorek, g. 14.00–15.00, s. 42
publikacje

Dr Łukasz Książyk [lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl]
dyżury:
środa, g. 15.00–16.00, ul. Oboźna 8, pok. 116
piątek, g. 13.30–14.30, Gmach Polonistyki, s. 12
publikacje

Dr Dawid Osiński [ dawidmariaosinski@tlen.pl ]
dyżury:
wtorek, godz. 12.15–13.15, s. 42
publikacje

Dr Eliza Kącka [ eliza.kacka@gmail.com ]
dyżury:
czwartek, g. 13.15–14.45, s. 42
publikacje

Dr Damian Makuch (Sekretarz Zakładu) [ dwmakuch@student.uw.edu.pl]
dyżury:
poniedziałek, godz. 14.00–15.00, s. 42
Publikacje
Osoby współpracujące z Zakładem:


Prof. UW dr hab. Grzegorz Leszczyński [grzegorz.leszczynski@uw.edu.pl]
Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i MłodzieżowejDr Inesa Szulska
życiorys naukowy i wykaz publikacji

Doktoranci

Mgr Karolina Błaszczak-Modzelewska k.blaszczak@student.uw.edu.pl

Mgr Sylwia Borowska-Kazimiruk [ sylwia.borowska.kaz@gmail.com ]

Mgr Patrycja Czarnecka p_czarnecka@student.uw.edu.pl

Mgr Michał Deniziak [mdeniziak@gmail.com]

Mgr Joanna Dobrowolska [ joanna_dobrowolska_m@wp.pl ]

Mgr Anna Dżabagina [a.dzhabagina@student.uw.edu.pl]
dyżury:
po uzgodnieniu konsultacji mailowo

Mgr Beata Górska-Szkop [beata.gorskaa@gmail.com]

Mgr Agnieszka Karlińska a.karlinska@is.uw.edu.pl

Mgr Anna Kowalczyk

Mgr Magdalena Krzyżanowska magdalena.m.krzyzanowska@gmail.com

Mgr Katarzyna Lesicz-Stanisławska [sizgawka@wp.pl] publikacje

Mgr Katarzyna Małgowska [kaldma@o2.pl]

Mgr Katarzyna Muszyńska muszynska.k@interia.pl

Mgr Magdalena Pawłowska mauens@gmail.com

Mgr Joanna Sawicka

Mgr Dorota Sech dorota1sech@gmail.com

Mgr Weronika Szulik [weronika.szulik@gmail.com]
dyżury:
po uzgodnieniu konsultacji mailowo

Mgr Agnieszka Piwowarczyk-Tudek [agnieszka.piwowarczyk@gmail.com]

Mgr Magdalena Zaród [darma@op.pl]

Mgr Jan Zdunik jan.zdunik@student.uw.edu.pl

Publikacje

Mgr Michał Zdunik michal.zdunik@gmail.com
dyżury:
poniedziałek, g. 13.45–14.45
sobota, g. 13.00–14.00 (po uzgodnieniu konsultacji mailowo)

Mgr Joanna Żakiewicz asia.zakiewicz@gmail.com
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001