Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nawigator
Instytut Literatury Polskiej
I L P
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Wydarzenia

Wyjazdy naukowe


-  Wyjazd do Wiednia, maj 2010

-  Wyjazd do Lwowa, kwiecień 2009

-  wyjazd do Pragi, wrzesień 2008

(JPEG)

Od 4 do 9 września 2008 roku doktoranci Zakładu Pozytywizmu i Młodej Polski oraz osoby związane z naszym Zakładem (między innymi doc. Edward Boniecki) pod opieką merytoryczną pani profesor Ewy Paczoskiej, udali się na wyjazd naukowy do Pragi.

-  Wyjazd do Puław i Nałęczowa, maj 2007

(JPEG)

Seminarzyści IV roku wraz z profesor Ewą Paczoską w maju 2007 roku wybrali się na dwudniowy wyjazd śladami polskich pisarzy szeroko pojętego modernizmu do Puław, Kazimierza nad Wisłą oraz Nałęczowa

-  Wyjazd do Lwowa, listopad 2004

(GIF)

W listopadzie 2004 roku studenci i doktoranci pod opieką merytoryczną profesor Ewy Paczoskiej udali się do Lwowa w poszukiwaniu śladów lwowskiej secesji.
Uroczystości

Pożegnanie profesora Stanisława Frybesa (1922-2013)


Uroczystość na cześć Profesora Makowieckiego

(GIF)

25. stycznia 2005 w Klubie Profesorskim odbyła się uroczysta kolacja wydana na cześć odchodzącego na emeryturę, zasłużonego dla naszego Zakładu i całego Wydziału Polonistyki, profesora Andrzeja Makowieckiego.
VIII Festiwal Nauki

(GIF)

VIII Festiwal Nauki odbył się w Warszawie w dniach 17 - 26 września 2004. Doktoranci naszego zakładu przygotowali trzy prezentacje.

-  Szkoła interpretacji: Lalka Boleslawa Prusa (koordynator: Bartłomiej Szleszynski), 22 września, Audytorium Maximum.

-  Emancypantki: Dziewiętnastowieczny Zjazd Kobiet (koordynatorka: Lena Piątkowska-Magnone), 24 września, Audytorium Maximum, sala B.

-  Kawiarnia młodopolska: happening (koordynatorki: Małgorzata Kosmala i Anna Szlagowska), 22 i 23 września, kawiarnia w gmachu Wydzialu Polonistyki.
| Strona główna | Kadra | Dydaktyka | Egzaminy | Konferencje | Wydarzenia |

© Copyright Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

Nasz adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-937 Warszawa
tel. +48 (prefix) 22 - 55 21 001